Prindi

Kalamaja Katlatehas AS

Ettevõte on likvideerimisel

Ärinimi:
Aktsiaselts KALAMAJA KATLATEHAS
Registrikood:
111111111
Tegevusaadress:
Juriidiline aadress:
Telefon:
6110110, 6110007
Faks:
6110119
E-post:
Koduleht:
KMKR nr:
EE101163529
Asutatud:
01.01.1991 (vanus 7 aastat 5 kuud)
Põhitegevusala:
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Majandusaasta:
01.01 - 31.12
Registrikaart (b-kaart):
Maksustatav käive:

198 510.93 EUR (perioodil 12.01.2017 - 28.02.2018)

Kehtivaid maksehäireid2

Maksuvõla hetkeseis10 000 €

Ettevõte on viimases kvartalis tasunud makse

2015. aasta majandusaruanne esitatud

Abiinfo

Maksehäireks loetakse krediidisaaja poolt rahalise kohustuse täitmata jätmist, mis on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle algusest on möödas rohkem kui 45 päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast ning mis koos intresside ja viivistega on vähemalt 30 eurot. Info maksehäirete kohta pärineb maksehäireregistri liikmetelt või teistelt lepingulistelt osapooltelt.

Maksehäirete vahemikud jaotuvad järgmiselt: kuni 29.99 eurot, 30.00 -64.99 eurot, 65.00 - 319.99 eurot, 320.00 - 639.99 eurot, 640.00 - 3 199.99 eurot, 3 200.00 - 12 799.99 eurot, 12 800.00 - 63 999.99 eurot, 64 000.00 ja rohkem eurot. Registris kuvatud maksehäire sisestaja on võlausaldaja või isik, kes tegutseb võlausaldaja volituse või käsundi alusel.

Millele tähelepanu pöörata?

Maksehäirete analüüsimisel on oluline küsida:

  • kas maksehäireid on palju?
  • kas maksehäire(d) on kehtiv(ad)?
  • millal maksehäire(d) lõpetati?
  • kui suure osa moodustab maksehäire summa ühe kuu müügitulust?

Maksehäire maksimum suurus võrreldes müügituluga – lubab hinnata makseprobleemide ulatust. Väikesed maksehäired (nt 30 - 64 eurot) viitavad ebakorrektsele maksekäitumisele, suuremad võimalikele makseraskustele.

Suur arv hiljutisi maksehäireid viitab ettevõtte probleemidele lühiajaliste kohustuste täitmisel, mille puhul peaks krediidi andmine olema välistatud (suur krediidirisk). Kui ettevõttel esines maksehäireid mõnda aega tagasi (näiteks maksehäired, mis on lõpetatud rohkem kui üks aasta tagasi) ja pärast neid ei ole uusi võlgnevusi esinenud, võib hea finantsolukorra puhul uue võla tekkimise riski pidada mõõdukaks ja krediiti siiski lubada.

Üksiku maksehäire tähtsuse hindamisel mängib olulist rolli, kas võlg on kehtiv või millal see lõpetati ja kui suure osa moodustab maksehäire maksimum suurus müügitulust ning planeeritavast krediidisummast.

Lõpetatud maksehäired on ühtepidi nii negatiivse kui ka positiivse kõlaga. Negatiivne on, et maksehäired on tekkinud. Positiivne, et need on lõpetatud. Ent samas püsib alati uue võla tekkimise risk, mille ulatus oleneb ettevõtte finants- ja majandusolukorrast, maksekommetest, tegevusalast jms.

Lisa uus maksehäire

Lisa uus maksehäire

Krediteerija tegevusala Inkassoteenus ja krediidiinfo

Kehtivad maksehäired (1)

Maksehäire sisestaja
Algus
Maksehäire viimane suurus

Pilt ja Präänik OU

Krediidiasutused (pangad)

02.04.2015

1 000 € - 2 999.00 €

Maksimum suurus: 1 000 € - 2 999.00 €

17.03.2015

1 000 € - 2 999.00 €

Maksimum suurus: 1 000 € - 2 999.00 €

Lõpetatud maksehäired (2)

Krediteerija
Algus
Maksehäire viimane suurus

Pilt ja Präänik OU

Krediidiasutused (pangad)

02.04.2015

1 000 € - 2 999.00 €

Maksimumsuurus: 1 000 € - 2 999.00 €

Kas infot jäi väheks?

2018 I kv kvartalis tasus ettevõte

Riiklikke makse:
234 000 €
Tööjõumakse:
21 000 €
Kuu keskmised riiklikud maksud
Kuu keskmised tööjõumaksud

Maksuvõlgade hetkeseis

Maksuvõla summa:
740 230 001.00 €
Sh, ajatatud maksuvõla summa:
740 230 001.00 €
Intressivõlg:
230 001.00 €
Esitamata deklaratsioone:
4

Maksuvõlgade ajalugu

  • – ajatatud
  • – vaidlustatud
  • 23– esitamata deklaratsioone
2018
2017
2016
2015
Jaanuar
Veebruar
Märts
6 000 €
Aprill
Mai
Juuni
2
Juuli
2 000 €
August
400 €
September
Oktoober
November
Detsember
100 €

Kas infot jäi väheks?

Majandusaasta: 01.01 - 31.12

2017. aasta majandusaasta aruanne esitatud

Audiitor: Malle Servaseljatsherebljuk

2016. aasta majandusaasta aruanne esitatud

Audiitor: Malle Servaseljatsherebljuk

2015. aasta majandusaasta aruanne esitatud

Audiitor: Malle Servaseljatsherebljuk

Müügitulu

777 777 000 €

+21%

Puhaskasum

444 555 666 €

-15%

Aktsia/osakapital

567 100 100 €

0%

Omakapital

444 444 €

+5%

Bilansimaht

999 999 999 €

+12%

Müügitulu
277666555
466555444
777777000
Puhaskasum
277666555
466555444
444555666
Omakapital
100000
-50000
444444
Bilansimaht
888 888 888
900 000 000
999 999 999

Müügitulu tegevusalade lõikes

Tegevusala (EMTAK)
Müügitulu 2018
Osakaal
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus (43221)
583 332 750 €
75.00%
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes (47789)
194 444 250 €
25.00%
Töötajate arv aastaaruandest
277
466
456

Töötajate arv aastaaruandest

Töötajate arv
Majandusaasta
456
2017
466
2016
277
2015

Töötamise register

Töötajate arv
Seisuga
462
31.12.2017
480
30.09.2017
490
30.06.2017
456
31.03.2017
Seotud isik
Roll
Alates
Kuni

NB!Juhatuse liikmetel on allkirjaõigus ainult koos juhatuse tervikkoosseisuga. Ükski juhatuse liige ei saa esindada ettevõtet üksinda.

Kalmer Kalamees

Isikukood: 362111101234

Juhatuse liige
28.12.2001
28.12.2001

Seotud ettevõtteid: 6

Juhani-Kalevi Lemmikaisenpoika

Isikukood: 359111100007

Juhatuse liige

Isikul on kehtiv ärikeeld

15.05.2012
15.05.2012

Seotud ettevõtteid: 12

Kehtivad aktsionärid/osanikud

Seotud isik
Asukoht
Osaluse määr
Alates
Ohumärgid

Juhani-Kalevi Lemmikaisenpoika

Isikukood: 359111100007

Tallinn, Eesti
23%
15.05.2012

Seotud ettevõtteid: 12

Ettevõte OÜ

Registrikood:111101234

Ameerika Ühendriigid, North-Carolina
16%
28.12.2001

Seotud ettevõtteid: 6

Teine Ettevõte AS

Registrikood:111101234

South Georgia and The South Sandwich Islands
6%
15.05.2012

Seotud ettevõtteid: 12

Kalmer Kalamees

Isikukood: 362111101234

Vana-Vastseliina, Eesti
4%
28.12.2001

Seotud ettevõtteid: 6

Creditinfo Tegelik Kasusaaja

Seotud isik
Asukoht
Osaluse määr
Alates

Mart Mardikas

Isikukood: 30000000000

Tallinn, Eesti
55%
28.12.2001

Seotud ettevõtteid: 6

Toomas Toots

Isikukood: 359111100007

Ameerika Ühendriigid, North-Carolina
45%
15.05.2012

Seotud ettevõtteid: 12

Tütar ja sidusettevõtted

Seotud isik
Alates
Ohumärgid

AS Juhani Elekter

Registrikood: 1234567899

28.12.2001

Kollane Allveelaev OÜ

Registrikood: 7734567877

15.05.2012

Kehtivad nõukogu liikmed

Seotud isik
Roll
Alates

Niina Nõunik

Isikukood või sünniaeg: 40000000000

nõukogu esimees

15.11.2014

Seotud ettevõtteid: 1

Endised seosed ettevõtetega: 0

Vaata muid seotud isikuid

Põhitegevusala: Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Muud tegevusalad:
  • Muude seadmete remont

Tegevuslubade info

PRIA

Aasta
Toetus
Summa

2015

Taime- ja loomakasvatus: Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

22 716 €

2015

Taime- ja loomakasvatus: Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus

19 443 €

2014

Taime- ja loomakasvatus: Loomade karjatamise toetus

5 113 €

2014

Taime- ja loomakasvatus: Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

26 187 €

2014

Taime- ja loomakasvatus: Ühtse pindalatoetus

69 331 €

2014

Taime- ja loomakasvatus: Loomade karjatamise toetus

5 113 €

EAS

Aasta
Toetus
Summa

2016

Arendusosak (Määratud: 05.04.2016)

19 950 €

Kuupäev
Teadaande liik
Sisu
12.01.2015
Sundlõpetamisteated
Tartu Maakohtu registriosakond avaldab väljaandes Ametlikud Teadaanded äriseadustiku § 60 lõike 2 alusel järgneva sisuga teate: KALAMAJA KATLATEHAS AS (registrikood 10000000) aadressiga Kuuse 5, Tallinna linn, Harju maakond, 10145 ei ole esitanud 2013. aasta majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist 180 päeva jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse number Ä 10167616 / M3) tegemisest. Käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul võivad äriühingu võlausaldajad teatada registripidajale oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda äriühingu likvideerimismenetluse läbiviimist. Kui äriühing 6 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise.
02.02.2015
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Tartu Maakohtu registriosakond Pikk 32, 44307 Rakvere Telefon: 601 1166 E-post: registriosakond@kohus.ee Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel. Kohus toimetab isikule, KALAMAJA KATLATEHAS AS (registrikood: 10000000), avalikult kätte 12.10.2015 määruse nr Ä 10167616 / M5 väljavõtte: Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10167616 / 3 väljavõte: Kustutada KALAMAJA KATLATEHAS AS (registrikood 10000000) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel. Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske Bank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank AB Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170002950433. Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Kuupäev
Väljaanne
Sisu
12.01.2015
Äripaev
Kalamaja Katlatehas AS-i aktsiaid soovib osta 8 välisinvestorit, kelle seas pole Eesti, Venemaa ega Ukraina ettevõtteid. Huviliste ringis on fonde- finantsinvestoreid kui ka mõjukaid välismaa ettevõtjaid.
02.02.2015
E24
Kalamaja Katlatehas AS-i 2014. a käive oli 80,9 miljonit eurot, kasum 1,4 miljonit. Eestis kasvas käive ligi 3% 65,3 miljoni euroni, ekspordikäive Euroopa Liitu kasvas 43,1% 16,8 miljoni euroni, muu ekspordi osas langes 23,1% 4,4 miljonile eurole.

Kinnistute arv: 2

Hind: 1.00 €

Osta kinnistute nimekiri

Ostetud kinnistute nimekiri on siin lehel nähtav kuni päeva lõpuni (23:59:59 täna, Eesti aja järgi). Kinnistute nimekirjas saate osta raporteid Kinnistusraamatu väljavõte (näidis pdf) ja Kinnistu koormatised ja hüpoteegid (näidis pdf).

Hind: 1.00 €

Osta kinnistute nimekiri